Asiakkaan tunteminen

Gorilla Capitalin KYC-prosessit ovat aina mintissä – kiitos Netvisor KYCin

2 min luku | 31.5.2024

Rahastoja hoitavalle yritykselle on kriittistä, että kycittäminen tapahtuu oikein. Ilman KYC-prosessiin suunniteltua järjestelmää se olisi todella haastavaa ja aikaavievää. Siksi Gorilla Capitalilla on satsattu toimivaan ohjelmistoon.

Gorilla Capital on yritys, joka kerää rahaa sijoittajilta ja sijoittaa ne kansainväliseen kasvuun tähtääviin varhaisen vaiheen teknologiayrityksiin. Sijoittajat ovat yksityishenkilöitä, holding- ja family office -yhtiöitä sekä institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkevakuutusyhtiöitä. 

Ala on vahvasti säännelty ja rahanpesulaki asettaa toiminnalle omat vaatimuksensa. Finanssivalvonta valvoo, että asiat hoidetaan lain ja oikeiden prosessien mukaan.

    Case: Gorilla Capital

  • Perustettu 2012. Netvisor KYC (ent. Clento) käytössä vuodesta 2023.

  • Gorilla Capital on AIFM-rahastonhoitaja, joka sijoittaa kansainväliseen kasvuun tähtääviin start-up-yrityksiin.

  • Netvisor KYCillä varmistetaan, että kycittäminen tehdään aina prosessin mukaisesti. Ohjelmiston avulla myös dokumentaatio pysyy ajan tasalla ja kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta.

  • Netvisor KYCin automaattiset ilmoitukset helpottavat asiakkuuksien valvontaa ja muistuttavat päivittämään tiedot tarvittaessa.

  • Järjestelmän integraatiot julkisiin rekistereihin yksinkertaistavat prosesseja, kun tiedot voi tilata suoraan järjestelmään.

Netvisor KYC otettiin käyttöön keväällä 2023. Petri Lehmuskoski on toinen Gorilla Capitalin perustajista ja hän vastasi järjestelmän hankkimisesta. 

“Vertailimme 4–5 tuotetta, niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin järjestelmiä. Netvisor KYCin ehdoton etu oli se, että opimme sen myötä KYC-prosessista valtavasti”, Lehmuskoski sanoo. 

Käytännössä tämä näkyi niin, että jo kaikissa myyntivaiheen keskusteluissa tuotiin esille jotain uutta KYC-prosessista ja sen vaatimuksista.  

Lainsäädäntö kiristyi ja otimme yrityksenä isompia askeleita. Meidän piti rakentaa KYC-prosessi alusta alkaen ja opetella, miten teemme kaikki prosessin vaiheet oikein. Netvisor KYCin myötä olemme oppineet hoitamaan prosessit lain vaatimalla tavalla

Sijoitustoiminnassa ei ole varaa olla huolimaton

Sijoitustoiminta on vahvasti säänneltyä ja Finanssivalvonta valvoo, että KYC-prosesseja noudatetaan. Jos toiminnasta paljastuu puutteita, voi siitä seurata pahoja sanktioita – pahimmillaan koko toimilupa voidaan evätä. 

Prosesseihin kuuluu, että Gorilla Capital tutkii kaikkien potentiaalisten sijoittajien taustat. Taustatutkimuksissa selvitetään heidän rahanlähteensä sekä mahdolliset edunsaajat. Samalla varmistetaan, että asiakas ymmärtää, mihin rahaa ollaan sijoittamassa.  

“Sijoittajilla pitää olla kokemusta tietystä sijoitussegmentistä. Jokaisen potentiaalisen sijoittajan osaaminen pitää verifioida ja se onnistuu Netvisor KYCillä”,  Lehmuskoski kertoo. 

“Meillä on velvollisuus seurata sijoittajia ja heidän yrityksiään säännöllisesti myös jatkossa, ja varmistaa, että heidän tietonsa ovat oikein. Toisinaan omistajuuksissa tai edunsaajoissa tapahtuu muutoksia, mikä vaatii tietojen päivittämistä.” 

Gorilla Capitalilla on noin 70 sijoittajaa, ja jokaisen taustat on tutkittu tarkasti. Olisi ollut aikamoinen savotta tehdä tämä kokoamalla kaikki tarvittava tieto eri lähteistä tietopyynnöillä, puheluilla ja sähköposteilla. 

“Tapaamme kaikki sijoittajamme henkilökohtaisesti. Netvisor KYC hoitaa henkilöiden tunnistamisen ja voimme olla varmoja, että olemme tavanneet oikeat ihmiset. Ilman automaattista tunnistamista joutuisimme pyytämään kopioita henkilötodistuksista ja niin edelleen.”

Netvisor KYC tarkistaa myös henkilöiden allekirjoitusoikeudet ja henkilöllisyydet näihin liittyen. Näin varmistetaan, että henkilöillä on oikeus keskustella yrityksen asioista Gorilla Capitalin kanssa.

Netvisor KYCillä velvoitteet hoituvat helposti

Myös dokumentointiin liittyy raskaita velvoitteita, joissa pitää toimia prosessin mukaisesti. 

Netvisor KYC kerää tietoja eri rekistereistä. Sen ansiosta tuloslaskelmat, taseet ja kaupparekisteriotteet päivittyvät ohjelmistoon automaattisesti. Tämä on aivan ehdoton juttu

Dokumenttien kerääminen yhteen paikkaan helpottaa myös niiden hallintaa. Jos kaikki tiedot säilytettäisiin paperisina, olisi mappimäärä valtava. Dokumenttien muuntaminen sähköiseen muotoonkaan ei helpottaisi tietojen hallintaa merkittävästi, koska silloinkin tiedot olisivat todennäköisesti eri paikoissa. 

“Meille on rakennettu järjestelmään oma kysymyspatteristo, minkä tekeminen oli ilahduttavan helppoa. Kun kysymme aina samat asiat samalla tavalla, voimme olla varmoja, että joka ikinen KYC-prosessi menee samalla tavalla.” 

Lehmuskosken mukaan prosesseja on helppo valvoa, koska ohjelmiston ansiosta nähdään helposti, mitä missäkin vaiheessa on tehty. Hän kiittelee myös järjestelmän automaattisia hälytyksiä, joiden ansiosta päivitystarpeita ei tarvitse muistaa itse. 

“Järjestelmä ilmoittaa päivitystarpeista ja tarvittaessa myös tuo uudet tiedot automaattisesti erilaisista rekistereistä. Haemme potentiaalisista sijoittajista sekä julkista että ei-julkista tietoa, sekä sijoittajien itsensä antamaa tietoa. Teemme näiden tietojen perusteella riskiluokitukset kaikista asiakkuuksista.”

Riskiluokituksista seuraa tiettyjä toimenpiteitä. Suuren riskin asiakkuuksia ei hyväksytä eli heiltä ei oteta sijoituksia vastaan.

Netvisor KYC kouluttaa käyttäjäänsä 

Käytännössä Gorilla Capital siis käyttää Netvisor KYCiä apuna kaikissa KYC-prosessin vaiheissa: asiakkaiden henkilöllisyyden tunnistamisessa,  tiedonhaussa, dokumentoinnissa, tiedon analysoinnissa ja läpikäynnissä sekä riskiarvioiden laatimisessa

Sen lisäksi, että järjestelmä helpottaa merkittävästi kycittämistä ja siten auttaa keskittymään ydinliiketoimintaan, on se opettanut käyttäjille paljon rahanpesusta ja sen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Lehmuskoski kehuu vielä yhteistyötä Netvisor KYCin kanssa: 

“Yhteistyö on ollut hyvää ja se on varmasti antanut paljon molemmille osapuolille.” 

Lopuksi hän nostaa vielä esille yhden olennaisen asian.

“Kun laki muuttuu ja teknologia kehittyy kaiken aikaa, myös meitä asiakkaita pitää kouluttaa jatkuvasti. On todella tärkeää, että Netvisor KYC pystyy tuomaan tällaista lisäarvoa asiakkaalle. Ei sellaisesta järjestelmästä haluta päästää irti.”

Hoida KYC-prosessi helposti ja luotettavasti: